Yardymli Rayon

Yardymli (Yardımlı) is a rayon o Azerbaijan.

Cairt o Azerbaijan showin Yardimli rayon
Natur in Yardımlı Rayon
Waterfall in Yardımlı Rayon

Template:Yardymli Rayon