The Makin Hoose o Cossé are a French noble faimilie who have the teetle Duke o Brissac. They originate frae Maine then Anjou.

Airms o the Dukes o Brissac