Che or Cha (Ч ч; italics: Ч ч) is a letter o the Cyrillic script.

Cyrillic letter Che
Cyrillic letter Che - uppercase and lowercase.svg
Numeric value:90
The Cyrillic script
Slavic letters
АБВГҐДЂ
ЃЕЀЁЄЖЗ
З́ЅИЍІЇЙ
ЈКЛЉМНЊ
ОПРСС́ТЋ
ЌУЎФХЦЧ
ЏШЩЪЫЬЭ
ЮЯ
Non-Slavic letters
А́А̀ӐА̄А̊А̃Ӓ
Ӓ̄В̌ӘӘ́Ә̃ӚӔ
ҒГ̧Г̑Г̄Г̣Г̌Ҕ
ӺҒ̌ӶԀԂ
Д̆Д̣ԪԬД̆Ӗ
Е̄Е̃Ё̄Є̈ӁҖ
ӜԄҘӞЗ̌З̱З̣
ԐԐ̈ӠԆӢИ̃Ҋ
ӤИ́ҚӃҠҞҜ
ԞК̣ԚӅԮԒԠ
ԈԔӍӉҢԨӇ
ҤԢԊО̆О̃О̄Ӧ
ӨӨ̄ӪҨԤҦР̌
ҎԖҪС̣С̱ԌТ̌
Т̣ҬԎУ̃
ӮӰӰ́ӲҮҮ́Ұ
Х̣Х̱Х̮Х̑ҲӼӾ
ҺҺ̈ԦҴҶ
ӴӋҸҼ
ҾЫ̆Ы̄ӸҌЭ̆Э̄
Э̇ӬӬ́Ӭ̄Ю̆Ю̈Ю̈́
Ю̄Я̆Я̄Я̈ԘԜӀ
Archaic letters
ҀѺ
ѸѠѼѾ
ѢѤѦ
ѪѨѬѮ
ѰѲѴѶ

It commonly represents the voiceless postalveolar affricate /tʃ/, like the pronunciation o ⟨ch⟩ in "chynge".

In Inglis, Che is uisually romanized as ⟨ch⟩, or sometimes as ⟨tch⟩, as in French. In linguistics it is transcribit as ⟨č⟩. Thus Pyotr Ilyich Tchaikovsky's surname (Чайковский in Roushie) mey be transcribit as Chaikovsky or Čajkovskij.

HistoryEedit

The name o Che in the Early Cyrillic alphabet wis чрьвь (črvĭ), meanin "worm".

In the Cyrillic numeral seestem, Che haed a value o 90.

UisageEedit

Slavic leidsEedit

In aw Slavic leids which uise Cyrillic, except Roushie, Che represents the voiceless postalveolar affricate /tʃ/.

RoushieEedit

In Roushie, Che uisually represents the voiceless alveolo-palatal affricate /t͡ɕ/. Thare is a smaa nummer o wirds whaur it represents /ʂ/ (similar tae Inglis tae ⟨sh⟩ /ʃ/ in "shape"); e.g. что, чтобы, бу́лочная.

ZhuangEedit

Che wis uised in the Latin Zhuang alphabet frae 1957 tae 1986 tae represent the fowert (fawin) tone, acause o its similarity tae the numeral 4. In 1986, it wis replaced bi the Latin letter X.

Relatit letters an ither similar charactersEedit

Computin codesEedit

Character Ч ч
Unicode name CYRILLIC CAIPITAL LETTER CHE CYRILLIC SMAA LETTER CHE
Encodins decimal hex decimal hex
Unicode 1063 U+0427 1095 U+0447
UTF-8 208 167 D0 A7 209 135 D1 87
Numeric chairacter reference Ч Ч ч ч
KOI8-R an KOI8-U 254 0 FE 222 0 DE
Code page 855 252 0 FC 251 0 FB
Code page 866 151 0 97 231 0 E7
Windows-1251 215 0 D7 247 0 F7
ISO-8859-5 199 0 C7 231 0 E7
Macintosh Cyrillic 151 0 97 247 0 F7

Freemit airtinsEedit

  •   The dictionar defineetion o Ч at Wiktionary
  •   The dictionar defineetion o ч at Wiktionary