Atmosphere o Yird

(Reguidit frae Yird's atmosphere)

Tha air o tha Yird is a layer o gases surròndin tha Yird that is kept bi tha Yird's gravity.