Thomas Allan o Lauriston FRS FRSE FSA FLS (17 Julie 1777 – 12 September 1833) wis a Scots meeneralogist.

Portrait o Thomas Allan bi John Watson Gordon, c.1823