Template:Uiser gd-4

gd-4 Tha comas labhairt sa Ghàidhlig aig a' chleachdaiche seo cha mhòr mar chuideigin aig a bheil i on ghlùn.