Template:Uiser gd-1

gd-1 Tha inbhe bhunasach de Ghàidhlig aig an neach-cleachdaidh seo.