Ptolemy VI Philometor

Ptolemy VI Philometor (Greek: Πτολεμαῖος Φιλομήτωρ, Ptolemaĩos Philomḗtōr, ca. 186–145 BC) wis a king o Egyp frae the Ptolemaic period. He reigned frae 180 tae 145 BC.

Coin o Ptolemy VI Philometor
Ring o Ptolemy VI Philometor as Hellenistic keeng
Ring o Ptolemy VI Philometor as Egyptian pharaoh (Louvre)

Ptolemy succeedit in 180 at the age o aboot 6 an ruled jointly wi his mither, Cleopatra I, till her daith in 176 BC. The follaein year he mairit his sister, Cleopatra II.

In 170 BC, Antiochus IV began the saxt Sirian War an invaded Egyp twice. He wis crouned as its king in 168, but abandoned his claim on the orders o the Roman Senate.

Frae 169–164, Egyp wis ruled bi a triumvirate consistin o Ptolemy, his sister-queen an his younger brither kent as Ptolemy VIII Physcon. In 164 he wis driven oot bi his brither an went tae Roum tae seek support, which he received frae Cato. He wis restored the follaein year bi the intervention o the Alexandrians an ruled uneasily, cruelly suppressin frequent rebellions.

In 152 BC, he briefly ruled jointly wi ane o his sons, kent as Ptolemy Eupator, but it is thocht that Ptolemy Eupator dee'd that same year.

Freemit airtinsEedit

Precedit bi
Ptolemy V Epiphanes
Cleopatra I
Ptolemaic King of Egypt
with Cleopatra I
Cleopatra II
Ptolemy VIII Physcon

181–164 BCE
Succeedit bi
Ptolemy VIII Physcon
Precedit bi
Ptolemy VIII Physcon
Ptolemaic King o Egypt
with Cleopatra I
Cleopatra II
Ptolemy VIII Physcon
Ptolemy VII Neos Philopator

163–145 BCE
Succeedit bi
Cleopatra II
Ptolemy VII Neos Philopator


Template:Hellenistic rulers