Malcolm Fleming, 3rd Laird Fleming

Malcolm Fleming, 3rd Laird Fleming (c. 1494 – 10 September 1547), wis Laird Chamberlain o Scotland tae King James V, frae 1524.

Peerage o Scotland
Precedit bi
John Fleming
Lairds Fleming
1524 – 1547
Succeedit bi
James Fleming