In Greek meethologie, Coeus (Auncient Greek: Κοῖος, Koios, "query, quaistenin") wis ane o the Titans, the giant sons an daughters o Uranus (Haiven) an Gaia (Yird).