Shcha (Щ щ; italics: Щ щ) is a letter o the Cyrillic script. In Roushie, it represents the voiceless alveolo-palatal fricative /ɕɕ/, similar tae the pronunciation of ⟨sh⟩ in sheep (but longer); in Ukrainian an Rusyn it represents the consonant cluster /ʃt͡ʃ/; an in Bulgarie, it represents the consonant cluster /ʃt/.

Cyrillic letter Shcha
Cyrillic letter Shcha - uppercase and lowercase.svg
The Cyrillic script
Slavic letters
АБВГҐДЂ
ЃЕЀЁЄЖЗ
З́ЅИЍІЇЙ
ЈКЛЉМНЊ
ОПРСС́ТЋ
ЌУЎФХЦЧ
ЏШЩЪЫЬЭ
ЮЯ
Non-Slavic letters
А́А̀ӐА̄А̊А̃Ӓ
Ӓ̄В̌ӘӘ́Ә̃ӚӔ
ҒГ̧Г̑Г̄Г̣Г̌Ҕ
ӺҒ̌ӶԀԂ
Д̆Д̣ԪԬД̆Ӗ
Е̄Е̃Ё̄Є̈ӁҖ
ӜԄҘӞЗ̌З̱З̣
ԐԐ̈ӠԆӢИ̃Ҋ
ӤИ́ҚӃҠҞҜ
ԞК̣ԚӅԮԒԠ
ԈԔӍӉҢԨӇ
ҤԢԊО̆О̃О̄Ӧ
ӨӨ̄ӪҨԤҦР̌
ҎԖҪС̣С̱ԌТ̌
Т̣ҬԎУ̃
ӮӰӰ́ӲҮҮ́Ұ
Х̣Х̱Х̮Х̑ҲӼӾ
ҺҺ̈ԦҴҶ
ӴӋҸҼ
ҾЫ̆Ы̄ӸҌЭ̆Э̄
Э̇ӬӬ́Ӭ̄Ю̆Ю̈Ю̈́
Ю̄Я̆Я̄Я̈ԘԜӀ
Archaic letters
ҀѺ
ѸѠѼѾ
ѢѤѦ
ѪѨѬѮ
ѰѲѴѶ

In Inglish, Shcha is romanized as ⟨shch⟩ or ⟨šč⟩ (with hačeks), baith reflectin the historical Roushie pronunciation o the letter. This can lead tae some confusion, as the ⟨ch⟩ in the transcription mey seem tae indicate that Щ is a combination o Ш an a strang Ч, which is nae true o Roushie, though it is in Ukrainian.

HistoryEedit

The Cyrillic letter Shcha wis derived frae the Glagolitic letter Shta ( ).

The name o Shcha in the Early Cyrillic alphabet wis шта (šta). This name is preserved in the modren Bulgarie leid - it is pronoonced "штъ".

Historically in Roushie, Shcha representit the consonant cluster /ɕt͡ɕ/, like in the phrase "fresh cheese." Some Roushie leid primers still prescribe /ɕtɕ/.

FairmEedit

The fairm o the letter Shcha is the letter Cyrillic Sha (Ш ш) wi a descender (cf. the Cyrillic letters De (Д д), Tse (Ц ц), Ka wi descender (Қ қ), an En wi descender (Ң ң)).

Relatit letters an ither similar charactersEedit

Computin codesEedit

Character Щ щ
Unicode name CYRILLIC CAIPITAL LETTER SHCHA CYRILLIC SMAA LETTER SHCHA
Encodins decimal hex decimal hex
Unicode 1065 U+0429 1097 U+0449
UTF-8 208 169 D0 A9 209 137 D1 89
Numeric chairacter reference Щ Щ щ щ
KOI8-R an KOI8-U 253 0 FD 221 0 DD
Code page 855 250 0 FA 249 0 F9
Code page 866 153 0 99 233 0 E9
Windows-1251 217 0 D9 249 0 F9
ISO-8859-5 201 0 C9 233 0 E9
Macintosh Cyrillic 153 0 99 249 0 F9

Freemit airtinsEedit

  •   The dictionar defineetion o Щ at Wiktionary
  •   The dictionar defineetion o щ at Wiktionary