Open main menu

Seicont Internaitional

(Reguidit frae Saicont International)

The Seicont Internaitional (1889–1916), the oreeginal Socialist Internaitional, wis an organization o socialist an labour pairties formed in Paris on Julie 14, 1889.

Seicont Internaitional
Foondit Julie 14, 1889
Dissolved 1916
Precedit bi Internaitional Wirkinmen's Association
Succeedit bi Labour an Socialist Internaitional
Internaitional Wirkin Union o Socialist Parties
Comintern
Ideology Socialism
Colours Red