Regional Internet registry

A regional Internet registry (RIR) is an organisation that manages the allocation an registration o Internet nummer resoorces within a pairteecular region o the warld.