A woman wearin a niqab in Sirie

A niqab (Arabic: نِقابniqāb , "veil" or "mask"; an aa called a ruband) is a cloth that covers the face as a pairt o sartorial hijab.