Marcantonio Borghese, 5t Prince o Sulmona

Marcantonio Borghese, 5t Prince o Sulmona (16 September 1730–26 Mairch 1800) wis the heid o the Hoose o Borghese o Rome. Pro-Bonaparte in sympathies.


IssueEedit

  1. Camillo Filippo Ludovico Borghese, 6t Prince o Sulmona
  2. Francesco Borghese, 7t Prince o Sulmona (1832–1839).