Je (Cyrillic)

Je (Ј ј; italics: Ј ј) is a letter o the Cyrillic script, taken ower frae the Latin letter J.

Cyrillic letter Je
Cyrillic letter Je - uppercase and lowercase.svg
The Cyrillic script
Slavic letters
АБВГҐДЂ
ЃЕЀЁЄЖЗ
З́ЅИЍІЇЙ
ЈКЛЉМНЊ
ОПРСС́ТЋ
ЌУЎФХЦЧ
ЏШЩЪЫЬЭ
ЮЯ
Non-Slavic letters
А́А̀ӐА̄А̊А̃Ӓ
Ӓ̄В̌ӘӘ́Ә̃ӚӔ
ҒГ̧Г̑Г̄Г̣Г̌Ҕ
ӺҒ̌ӶԀԂ
Д̆Д̣ԪԬД̆Ӗ
Е̄Е̃Ё̄Є̈ӁҖ
ӜԄҘӞЗ̌З̱З̣
ԐԐ̈ӠԆӢИ̃Ҋ
ӤИ́ҚӃҠҞҜ
ԞК̣ԚӅԮԒԠ
ԈԔӍӉҢԨӇ
ҤԢԊО̆О̃О̄Ӧ
ӨӨ̄ӪҨԤҦР̌
ҎԖҪС̣С̱ԌТ̌
Т̣ҬԎУ̃
ӮӰӰ́ӲҮҮ́Ұ
Х̣Х̱Х̮Х̑ҲӼӾ
ҺҺ̈ԦҴҶ
ӴӋҸҼ
ҾЫ̆Ы̄ӸҌЭ̆Э̄
Э̇ӬӬ́Ӭ̄Ю̆Ю̈Ю̈́
Ю̄Я̆Я̄Я̈ԘԜӀ
Archaic letters
ҀѺ
ѸѠѼѾ
ѢѤѦ
ѪѨѬѮ
ѰѲѴѶ

It commonly represents the palatal approximant /j/, lik the pronunciation o ⟨y⟩ in "yes".

UisageEedit

Leid pronunciation notes
Altai voiced postalveolar affricate /dʒ/
Azerbaijani /j/ corresponds tae ⟨y⟩ in the offeecial Latin alphabet
Kildin Sami voiceless palatal approximant /j̊/ the letter Short I wi tail (Ҋ ҋ) is an aa uised
Macedonie /j/ Previously, Macedonian authors uised aither І і or Й й.
Serbie /j/ in Vuk Karadžić's alphabet, the letter Je replaced the tradeetional letter Short I (Й й), which invitit accusations o submission tae the Latin script an Catholic Kirk (in Austrick) frae the Orthodox clergy

Relatit letters an ither similar charactersEedit

Computin codesEedit

Character Ј ј
Unicode name CYRILLIC CAIPITAL LETTER JE CYRILLIC SMAA LETTER JE
Encodins decimal hex decimal hex
Unicode 1032 U+0408 1112 U+0458
UTF-8 208 136 D0 88 209 152 D1 98
Numeric chairacter reference Ј Ј ј ј
Code page 855 143 0 8F 142 0 8E
Windows-1251 163 0 A3 188 0 BC
ISO-8859-5 168 0 A8 248 0 F8
Macintosh Cyrillic 183 0 B7 192 0 C0

Freemit airtinsEedit

  •   The dictionar defineetion o Ј at Wiktionary
  •   The dictionar defineetion o ј at Wiktionary