Hoose o Orsini

The Hoose o Orsini wis an Italian Faimily o nobility. Three papes were members o the hoose. There were twa branches o the hoose, the Bracciano branch who were the Dukes o Bracciano an the Gravina branch.

Coat o airms o the Hoose o OPsini.Orsini papesEedit

  1. Celestine III (1191–1198).
  2. Nicholas III (1277–1280).
  3. Benedict XIII (1724–1730).