Graff wit buirial vault awaitin coffin

A graff is a location whaur a deid bouk (teepically that o a human, awtho whiles that o an ainimal) is buiried.