Tri-axial ellipsoid wi distinct semi-axes lengths

An ellipsoid is a closed quadric surface that is a three-dimensional analogue o an ellipse.