Bus run bi biodiesel.

Biodiesel refers tae a vegetable ile – or ainimal fat-based diesel fuel conseestin o lang-cheen alkyl (methyl, ethyl, or propyl) esters.