Airchduke

(Reguidit frae Airchduchess)

The title o Airchduke (feminine: Archduchess) (German: Erzherzog, feminine form: Erzherzogin) wis borne bi the Habsburg rulers o the Airchduchy o Austrick an, later, bi aw members o that dynasty. It denotes a rank within the Holy Roman Empire ablo that o keeng an abuin that o duke.