A (А а; italics: А а) is a letter o the Cyrillic script.

Cyrillic letter A
Cyrillic letter A - uppercase and lowercase.svg
Numeric value:1
The Cyrillic script
Slavic letters
АБВГҐДЂ
ЃЕЀЁЄЖЗ
З́ЅИЍІЇЙ
ЈКЛЉМНЊ
ОПРСС́ТЋ
ЌУЎФХЦЧ
ЏШЩЪЫЬЭ
ЮЯ
Non-Slavic letters
А́А̀ӐА̄А̊А̃Ӓ
Ӓ̄В̌ӘӘ́Ә̃ӚӔ
ҒГ̧Г̑Г̄Г̣Г̌Ҕ
ӺҒ̌ӶԀԂ
Д̆Д̣ԪԬД̆Ӗ
Е̄Е̃Ё̄Є̈ӁҖ
ӜԄҘӞЗ̌З̱З̣
ԐԐ̈ӠԆӢИ̃Ҋ
ӤИ́ҚӃҠҞҜ
ԞК̣ԚӅԮԒԠ
ԈԔӍӉҢԨӇ
ҤԢԊО̆О̃О̄Ӧ
ӨӨ̄ӪҨԤҦР̌
ҎԖҪС̣С̱ԌТ̌
Т̣ҬԎУ̃
ӮӰӰ́ӲҮҮ́Ұ
Х̣Х̱Х̮Х̑ҲӼӾ
ҺҺ̈ԦҴҶ
ӴӋҸҼ
ҾЫ̆Ы̄ӸҌЭ̆Э̄
Э̇ӬӬ́Ӭ̄Ю̆Ю̈Ю̈́
Ю̄Я̆Я̄Я̈ԘԜӀ
Archaic letters
ҀѺ
ѸѠѼѾ
ѢѤѦ
ѪѨѬѮ
ѰѲѴѶ

It commonly represents an open front unrounded vowel /a/, like the pronunciation o ⟨a⟩ in "father".

The Cyrillic letter А is romanized uisin the Latin letter A.

HistoryEedit

The Cyrillic letter А wis derived directly frae the Greek letter Alpha (Α α).

In the Early Cyrillic alphabet its name wis азъ (azǔ), meanin "I".

In the Cyrillic numeral seestem, the Cyrillic letter А haed a value o 1.

FairmEedit

Thro history the Cyrillic letter A haes haed various shapes, but the day is standardised on ane that leuks exactly like the Latin letter A, includin the italic fairms.


UisageEedit

In maist leids that uise the Cyrillic alphabet – such as Ukrainian, Belarusian, Roushie, Serbie, Macedonie an Bulgarie – the Cyrillic letter А represents the open front unroondit vowel /a/.

In Ingush an Chechen the Cyrillic letter А represents baith the open back unroondit vowel /ɑ/ an the mid-central vowel /ə/.

Computin codesEedit

Character А а
Unicode name CYRILLIC CAIPITAL LETTER A CYRILLIC SMAA LETTER A
Encodins decimal hex decimal hex
Unicode 1040 U+0410 1072 U+0430
UTF-8 208 144 D0 90 208 176 D0 B0
Numeric chairacter reference А А а а
KOI8-R and KOI8-U 225 0 E1 193 0 C1
CP 855 161 0 A1 160 0 A0
Windows-1251 192 0 C0 224 0 E0
ISO-8859-5 176 0 B0 208 0 D0
Mac Cyrillic 128 0 80 224 0 E0

See an aaEedit

Freemit airtinsEedit

  •   The dictionar defineetion o А at Wiktionary
  •   The dictionar defineetion o а at Wiktionary